(18kB)
(18kB)


Pytania egzaminacyjne dla kursu dla selekcjonerów:

Zestaw 1
 1. Omówić metody oceny liczebności (inwentaryzacja) jeleniowatych.
 2. Jakiego kształtu korony występują w wieńcach jelenia.
 3. W jakich terminach rogacz osadza, czemcha i zrzuca swoje pierwsze poroże.
Zestaw 2
 1. Omów zasady gospodarowania populacją jelenia: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału.
 2. Przedstawić kryteria odstrzału selekcyjnego rogaczy w I klasie wieku.
 3. Wycena punktowa łopat daniela wg formuły CIC. Za jakie cechy łopat daniela można otrzymać podczas wyceny największą ilość punktów.
Zestaw 3
 1. Przedstawić kryteria odstrzału selekcyjnego rogaczy w II klasie wieku.
 2. Łoś - biologia i rozród; poroże, termin nakładania i zrzucania pierwszego poroża
 3. Omów zasady gospodarowania populacją jelenia: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału.
Zestaw 4
 1. Rodzaje odstrzałów hodowlanych. Rozwinąć pojęcie - odstrzał selekcyjny.
 2. Przedstawić kryteria odstrzału jeleni byków w II klasie wieku.
 3. Określ na przykładzie żuchwy nr 1 wiek odstrzelonego osobnika. Omów zmianę uzębienia mlecznego na definitywne u sarny
Zestaw 5
 1. Rola licówki w chmarze. Opisz różnice w wyglądzie tropu jelenia byka i łani.
 2. Opisać daniela językiem łowieckim oraz przedstawić kryteria odstrzału, przyrost zrealizowany oraz strukturę płci i wieku w populacji daniela.
 3. Omów zasady gospodarowania populacją sarny: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
Zestaw 6
 1. Jeleń - biologia i rozród. Kryteria odstrzału jeleni byków w I klasie wieku.
 2. Omów sposoby poprawienia naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny płowej.
 3. Ocena wieku zwierzyny po dokonanym odstrzale. Omów zmianę uzębienia mlecznego na definitynwe u sarny.
Zestaw 7
 1. Określ na przykładzie poroża nr 2 orientacyjny wiek odstrzelonego osobnika. Omów czas nakładania, zrzucania i wycierania czwartego poroża rogacza.
 2. Które byki jelenia uznaje się za selekcyjne w II-giej klasie wieku.
 3. Omów zasady gospodarowania populacją daniela: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału.
Zestaw 8
 1. Które byki jelenia europejskiego uznaje się za selekcyjne w III-ej klasie wieku.
 2. Jakie dane są niezbędne do obliczania wielkości rocznego planu odstrzału zwierzyny płowej.
 3. Omów zasady gospodarowania populacją sarny: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
Zestaw 9
 1. Jakiego rogacza określamy mianem - rogacz przyszłościowy a jakiego rogacz łowny.
 2. Omów kryteria selekcji jeleni byków w I klasie wieku.
 3. Omów zasady gospodarowania populacją łosia: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
Zestaw 10
 1. Określ na przykładzie żuchwy nr 3 wiek odstrzelonego osobnika. Omów zmianę uzębienia mlecznego na definitywne u sarny.
 2. Czym różnią się terminy: ocena i wycena poroża.
 3. Omów zasady gospodarowania populacją jelenia: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
Zestaw 11
 1. W jakim celu wprowadzono obowiązek odstrzału samców zwierzyny płowej w poszczególnych klasach wieku.
 2. Wycena medalowa wieńca jelenia. Punktacja pomiarowa i dodatkowa.
 3. Omów zasady gospodarowania populacją sarny: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
Zestaw 12
 1. Omówić kategorie samców zwierzyny płowej w zależności od wartości hodowlanej.
 2. Omów sposoby poprawienia naturalnej bazy żerowej dla zwierzyny płowej.
 3. Wycena medalowa parostków rogacza. Punkty pomiarowe i dodatkowe. Progi medalowe.
Zestaw 13
 1. Wycena medalowa wieńca jelenia. Punktacja pomiarowa i dodatkowa. Progi medalowe.
 2. Opisać wygląd sylwetki kozłów: młodego, dojrzałego, starego.
 3. Omów kryteria odstrzału selekcyjnego łosi byków, jakie formy poroża podlegają ochronie.
Zestaw 14
 1. Omów kryteria odstrzału selekcyjnego łosi byków, jakie formy poroża podlegają ochronie.
 2. Omów zasady gospodarowania populacją jelenia: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
 3. Określ na przykładzie żuchwy nr 4 wiek odstrzelonego osobnika. Omów zmianę uzębienia mlecznego na definitywne u sarny.
Zestaw 15
 1. Jakich nazw używamy w odniesieniu do byka - daniela w zależności od formy nałożonego poroża oraz omówić kryteria selekcji danieli.
 2. Omów zasady gospodarowania populacją jelenia: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
 3. Omów zasady gospodarowania populacją sarny: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
Zestaw 16
 1. Jakie cechy należy poddać analizie przy ocenie wieku rogacza w łowisku.
 2. Omów zasady gospodarowania populacją łosia: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
 3. Jakich nazw używamy w odniesieniu do byka - jelenia w zależności od formy nałożonego poroża oraz omówić kryteria selekcji jeleni - byków w II klasie wieku.
Zestaw 17
 1. Omów zasady gospodarowania populacją daniela: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
 2. Jakich nazw używamy w odniesieniu do sarny - rogacza w zależności od formy nałożonego poroża oraz omówić kryteria selekcji jeleni - byków w II klasie wieku.
 3. Wymień i omów metody inwentaryzacji zwierzyny płowej. Która z metod inwentaryzacji pozwala na najdokładniejsze określenie jej stanu.
Zestaw 18
 1. Wycena medalowa parostków rogacza. Punkty pomiarowe i dodatkowe. Progi medalowe.
 2. Omów zasady gospodarowania populacją jelenia: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
 3. Wymień i omów metody inwentaryzacji zwierzyny płowej. Która z metod inwentaryzacji pozwala na najdokładniejsze określenie jej stanu.
Zestaw 19
 1. Opisz wszystkie formy poroża jelenia ze szczególnym uwzględnieniem wyglądu uwsteczniającego się poroża wieńca.
 2. Wymienić rodzaje karmy stosowanej przy dokarmianiu jeleniowatych.
 3. Omów zasady gospodarowania populacją sarny: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
Zestaw 20
 1. Opisz wszystkie formy poroża jelenia ze szczególnym uwzględnieniem wyglądu uwsteczniającego się poroża wieńca.
 2. W jakim wieku sarna uzyskuje uzębienie mleczne a w jakim definitywne. Po czym można je rozpoznać?
 3. Omów zasady gospodarowania populacją jelenia: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
Zestaw 21
 1. Omów zasady gospodarowania populacją jelenia: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
 2. Wycena medalowa parostków rogaczy. Punktacja pomiarowa i dodatkowa. Progi medalowe.
 3. Rodzaje szkód wyrządzane w lesie przez jeleniowate oraz sposoby ich zapobiegania.
Zestaw 22
 1. Zniekształcenia występujące w porożach samców zwierzyny płowej oraz przyczyny ich powstawania. Jak nazywamy osobniki o zniekształconym porożu.
 2. Wycena medalowa parostków rogacza. Punktacja pomiarowa i dodatkowa. Progi medalowe.
 3. Omów zasady gospodarowania populacją jelenia: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
Zestaw 23
 1. Jakiego rodzajami punktów ocenia się prawidłowość dokonanego odstrzału samców zwierzyny płowej.
 2. Omów zasady gospodarowania populacją sarny: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
 3. Wycena medalowa wieńca jelenia. Punktacja pomiarowa i dodatkowa. Progi medalowe.
Zestaw 24
 1. Na podstawie jakich cech można ocenić wiek rogacza w łowisku przed dokonaniem odstrzału?
 2. Jakich nazw używamy w odniesieniu do byka - jelenia w zależności od formy nałożonego poroża oraz omówić kryteria selekcji jeleni - byków w II klasie wieku.
 3. Omów zasady gospodarowania populacją muflona: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
Zestaw 25
 1. Jakich nazw używamy w odniesieniu do byka - jelenia w zależności od formy nałożonego poroża oraz omówić kryteria selekcji jeleni - byków w I klasie wieku.
 2. Omów zasady gospodarowania populacją sarny: optymalna struktura płci i wieku, przyrost zrealizowany, struktura odstrzału, kryteria odstrzału
 3. Omówić sposoby poprawy naturalnych warunków żerowych zwierzyny.

(23kB)
myślistwoŻeglarstwo łowiectwo